Produkter

Nr. 1. Unikum-profil Impregnert bord 28 x 120 m .m. med. se fig. 1.

Nr. 2 . Unikum-U-profil i plast Se fig. 2.

Nr. 3 . Unikum-renna . Spesialprofil i stål som dekker endene på tak- og terrassebordene og samtidig samler opp vann fra bord og u-profilene. Se fig. 3 og 4.

Terrassen monteres på følgende måte.
Bjelker/tilfarere monteres med 60 cm c/c. Disse monteres slik at det gir 1: 100 i fall i lengderetning av terrassebordene. Den ytterste bjelken monteres med fall 1:200 også i lengderetning og ca 10 cm innenfor enden av terrassebordene. Hvis mulig begynn på midten og legg bjelkene slik at bordene får fall til begge sider.

Terrassebordene monteres ved at en legger u-profilen på tvers av bjelkelaget, deretter legges terrassebordene slik at det ene benet på u-profilen går inn i sporet på terrassebordets underside. Neste terrassebord legges slik at andre benet på u-profilen går inn i sporet på denne. Bordene trykkes godt sammen og skrues fast til bjelkene. Dette vil danne en renne mellom bordene som gjør at vann som kommer oppå bordene vil bli ført ned i renna og videre ut til en av endene og det blir et tett tak under. Vær nøye med festingen slik at ingen skruer/spiker berører u-profilen. Skjøting av bord må gjøres på bjelkelag. Skjøting av list må gjøres med spesial tape eller lignende.

Utskjæring for rekkverksstolper i terrassebordene må gjøres midt i bordene slik at u-profilen går helt frem til enden av bordene (Se fig. 5 ). Rekkverksstolpene monteres også fast i den ytterste bjelken. Dette gir et stødig rekkverk. Stolpene må monteres slik at Unikum-renna går hel forbi. Avslutning ved enden av bjelkene må stolpene festet til bjelkene slik at den siste ”Unikum – Uprofil” går hel forbi på innsiden av stolpene.. Legg kantbord i yterkant av bjelkene og tilpass bord mellom stolpene.

Ved avslutning langs vegg bør en vurdere å montere beslag som går under panelet og opp i den første u-profilen. (se fig.6.) Der hvor endene avsluttes mot vegg bør en knekke et beslag som dekker ca 5 cm av bordene.

I endene ut mot fri luft benyttes spesialbeslaget (Unikum-renna) som er formet slik fig. 3 viser. Denne monteres med noe klaring i enden av terrassebordene. Renna danner en fin endeavslutning på terrassen samtidig opptar den vannet som renner på bordene og i u-profilen og ledes til en av sidene etter som det passer i hvert enkelt tilfelle. Renna bør monteres i begge ender av terrassen.

På tak monteres bordene og profilene etter samme prinsipp som terrassen. Undertaket må tekkes med papp, impregnerte sløyfer (min.12 mm) og lekter (min 30 x 48). I prinsippet den samme som for tekking med takstein. Max lengde mellom lekter er 70 cm c/c Til festing av bordene må det benyttes spiker/skruer som ikke går i gjennom lektene. Profilene må festes ved mønet på taket slik at disse ikke glir nedover. Avslutningsrenna i forkant danner avslutning på bordene og plastprofilene og lager en pen avslutning på taket. Denne må dimensjoneres etter størrelsen på taket, slik at den tar unna det vannet som måtte komme nedover taket og profilene. Den øvre del på avslutningsrenna må følge takvinkelen og monteres på knotter slik at vannet renner under og i renna. Det kan også benyttes takrenner av tre eller stål/aluminium.

 
Støttumvn. 3 - 1170 OSLO - Telefon: 22 29 58 73 - Faks: 22 74 05 25 - E-post: post@unikum-tett.no