UNIKUM-TETT
Tak og terrasse
Terrassebord
Fig. 1
Terrassebord 28 x 120 m/ spes. profil.
Fallende lengder.
Unikum Profillist
Fig. 2
Profillist 10 x 32 m.m. lengder etter avtale.
Unikum renna
Fig. 3
For terrasse
Renne for terrasse Lengder à 2.5 lm
Unikum renna
Fig. 4
For tak
Renne for tak Lengder à 2.5 lm
Altanrekke
Fig. 5
Altanrekke 45 x 45 og 34 x 145
Konstruksjonsvirke   Dim 36, 48, 73 og 98 x 0,98, 123, 173, 198, 223
Rekker og lekter   11 x 36, 23 x 48, 36 x 48, 36 x 72, 48 x 48 og 48 x 73
Fig. 6